FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४” ७४/७५ 04/09/2023 - 16:34 PDF icon 14.Upabhokta Samiti Gathan Karyabidhi 2074.pdf
गाउँ कार्यापालिका (कार्याविभाजन) नियमवली, २०७४ ७४/७५ 08/18/2022 - 12:58 PDF icon गाउँ कार्यापालिका (कार्याविभाजन) नियमवली, २०७४.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन ७४/७५ 06/04/2021 - 13:35 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन.pdf
लोमन्थाङ गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरणा (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/03/2021 - 16:57 PDF icon लोमन्थाङ गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको कार्यविधि२०७४.pdf
लोमन्थाङ गाउँकार्यापालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/03/2021 - 16:10 PDF icon लोमन्थाङ गाउँकार्यापालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
"घ" वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 06/03/2021 - 15:15 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
लोमन्थाङ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणी ७४/७५ 04/17/2021 - 19:12 PDF icon लोमन्थाङ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणी.pdf
लोमन्थाङ गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेकाे ऐन ७४/७५ 04/17/2021 - 18:58 PDF icon स्थानिय तहको आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय तह समन्वय परिषद (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 00:00 PDF icon स्थानीय तह समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७७_0 (1) (1).pdf